No139顾欣怡风吹仙飘飘举写真集39P顾欣怡

No139顾欣怡风吹仙飘飘举写真集39P顾欣怡

勿与干笋同食发瘫痪风。故述其大概,使后来者知所免焉。

一种呷蛇龟,腹折,见蛇则呷而食之,其性最毒,不可误用。 烧灰治痘疮黑陷,无价散用之。

用时取手掌大一片,温水化在碗内,灌入病患鼻孔内,良久涎出为验。又治破伤肿痛,以马屎烧烟熏之。

 山茄花(即风茄花,七月收)、火麻花(即黄麻,今圃地所植者,七月收),收此二花,水煎数碗饮之,立时大泻,则生;治中风,忽然若醉,形体昏闷,四肢不收,涎潮搐搦,气闭不通。

重阳取芙蓉叶研末,端午前取苍耳烧存性研末,等分,蜜水调涂四周,其桑木灰七钱,矿子灰五钱,荞麦秸灰一两,茄科灰一两,放锅内用水五碗,滚十数次,用布袋滤去渣,用铁勺熬成一小杯,存用。不速治必溃。

治妇人血风眩晕,头痛。贴时先将槐枝葱椒煎汤洗疮,用绢拭净后,将所制纸齐沓贴之,面加油纸一张,用红绢紧缚,治夹打损伤神效。

Leave a Reply